Gemeente ‘de Sleutel’

In de gemeente (gestart op 9/09/’07) werken we met verschillende teams. Deze teams (waar de activiteiten uit voortvloeien) zijn afgestemd op de vijf doelen van de gemeente: aanbidding, gemeenschap, evangelisatie (incl. zending), dienstbaarheid en onderwijs. Iedereen beschikt over gaven en talenten die God hen gaf. Op die manier kan dit tot optimale uiting en ontplooiing komen. In vergaderingen komen verantwoordelijken samen, onder leiding van de voorganger.

VZW ‘de Sleutel’

De materiële zaken van de gemeente worden behartigd door de v.z.w. Pinkstergemeente ‘de Sleutel’. Deze v.z.w. beheert de inkomsten en uitgaven van de gemeente. Het bestuur bestaat uit Franky Goudeseune en Gregory Goudeseune.

Ons

Team