Slechts een Woord
Slechts een Woord

Alles begint met Gods Woord en Gods Geest. Bij Kerst en Nieuwjaar is dat niet anders! De Heilige Geest zweefde al over de wateren, lezen we in het eerste Bijbelboek Genesis, en God sprak waarop de Geest van God reageerde, creëerde… en het...

Read more
Afscheid Sea-King
Afscheid Sea-King

Afscheid legendarische reddingshelikopter the Sea-King Aude Audenda * Dank U Hemelse Vader dat U 43 jaar lang de 5 Sea-Kings gezegend hebt. Meer dan 1800 mensenlevens zijn gered geweest door professionele piloten van het Belgisch leger. We gaan...

Read more
2019 – Openbaring
2019 – Openbaring

We hebben dagelijks openbaring nodig! We geloven dat 2019 het jaar van openbaring is. Jezus is Immanuël, God met ons. Onze Vader God openbaart Zich door Jezus en Zijn Heilige Geest aan Zijn geliefde volk; aan jou en mij. Doorheen de Bijbel...

Read more
Waarom dit logo?
Waarom dit logo?

Gemeente ‘de Sleutel‘ draagt deze naam op basis van de Bijbeltekst uit Mattheüs 16:19. “En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven…” Hier ontdekt u de rijke betekenis van ons logo: – Hart vorm...

Read more
2017 – Overwinning
2017 – Overwinning

Altijd op ’t eind van het jaar zoek ik God in voorbereiding voor het nieuwe jaar dat als gemeente voor ons ligt. Gods Geest sprak duidelijk: 2017 is het jaar van Overwinning! Dit is een vervolg van hetgeen waar we als gemeente afgelopen...

Read more
2016 – Vreze des Here
2016 – Vreze des Here

Naar jaarlijkse gewoonte, nog voor we Nieuwjaar vieren, vraag ik Gods Geest: “Wat is Jezus aan het doen? Waar gaat Hij heen? Want daar wil Hij me hebben…” Eind 2015 ontving ik profetisch woord voor 2016. Meestal verschilt zo’n specifiek...

Read more
Bidden voor Israël
Bidden voor Israël

Jeremia 32:40-41 “Ja, Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat Ik Mij niet van achter hen afwenden zal en dat Ik hun wèl zal doen, en mijn vrees zal Ik in hun hart leggen, zodat zij niet van Mij afwijken; Ik zal Mij over hen...

Read more
Sleutels tot opwekking
Sleutels tot opwekking

We bidden voor, verlangen naar en verwachten opwekking in ons prachtige land België. We geloven dat opwekking bij onszelf begint en vanuit Zijn volk gestalte zal krijgen overal waar we komen. Als gemeente strekken we ons ernaar uit dat Gods...

Read more